Välkommen

Kontakta mig om ni behöver hjälp av en erfaren försvarare i brottmål. Utöver brottmål handläggs vårdnadsmål, arvsfrågor och bodelningar vid skilsmässa samt sedvanliga tvister, t.ex. vid fel i fastighet. Jag har mångårig erfarenhet som advokat och har dessförinnan tjänstgjort på såväl tingsrätt som hovrätt. I ärendet råder tystnadsplikt och ni bemöts med professionalism, erfarenhet och diskretion. Nöjda klienter är mitt motto. Jag bistår självfallet med hjälp till finansiering via rättsskydd/rättshjälp.

Erfarenhet:

- Jur Kand 1999
- Skellefteå tingsrätt 1999-2001
- Hovrätten för Övre Norrland 2001-2002
- Advokatfirman Abersten 2002-2010
- Egen verksamhet 2010-

Advokat Fredrik Björk